Εγγυήσεις Μηχανημάτων Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού PANASONIC

Οι όροι εγγύησης που παρέχει η εταιρία μας είναι ίδιοι με αυτούς της επίσημης αντιπροσωπείας INTERTECH S.A.

Επιπλέον, για εξοπλισμό του οποίου η προμήθεια έχει πραγματοποιηθεί από το κατάστημά μας παρέχουμε:

  1. ΔΩΡΕΑΝ αποκατάσταση βλαβών στο χώρο του πελάτη  μετά από ειδοποίησή σας, για μηχανήματα που δεν μπορούν να μεταφερθούν λόγω όγκου από τον πελάτη (τηλεφωνικά κέντρα, φωτοαντιγραφικά κλπ) όπως και για εξοπλισμό που μπορεί να μεταφερθεί (ασύρματα-σταθερά τηλέφωνα) και εφόσον αυτός αποτελεί μέρος αγοράς τηλεφωνικού κέντρου. Τα ίδια ισχύουν και για τις επαγγελματικές κατηγορίες συσκευών fax (Laser). Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που ο τεχνικός κρίνει αναγκαία την μεταφορά κάποιου μηχανήματος στο χώρο του service της εταιρίας μας, τότε παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ το κόστος μεταφοράς αυτού. Για πελάτες που εδρεύουν εκτός Αθηνών, ισχύουν όλα τα παραπάνω με τη διαφορά πως η επίσκεψη τεχνικών θα γίνεται από τους κατά τόπους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Για εξοπλισμό που η προμήθειά του έχει γίνει από άλλα καταστήματα,  ο πελάτης χρεώνεται την επίσκεψη του τεχνικού ή τυχόν κόστος μεταφοράς μηχανήματος στο χώρο του service εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Για αγορές μεμονωμένων μηχανημάτων (ασύρματα τηλέφωνα, σταθερές τηλεφωνικές συσκευές, μικρής κατηγορίας fax (thermal) κλπ) ο πελάτης υποχρεούται να προσκομίζει το εκάστοτε προβληματικό μηχάνημα απευθείας στο χώρο της εταιρία μας. Σε διαφορετική περίπτωση χρεώνεται η επίσκεψη του τεχνικού ή τυχόν κόστος μεταφοράς.
  1. Όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά επισκευής ΔΩΡΕΑΝ, για  αποκατάσταση βλαβών είτε πρόκειται για εξοπλισμό που έχει αγοραστεί από το κατάστημά μας, είτε πρόκειται για αγορά από άλλα καταστήματα.

Σημειώστε ότι:           

Η “ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” ισχύει μόνο όταν η χρήση των μηχανημάτων είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης τόσο του Κατασκευαστικού οίκου όσο και της INTERTECH S.A. Δεν καλύπτονται βλάβες οι οποίες θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος καθώς και στην χρήση μη γνήσιων αναλωσίμων υλικών ή την παρέμβαση μη εξουσιοδοτημένου συνεργάτη.