Εγκαταστάσεις Μηχανημάτων

Εγκαταστάσεις – Προγραμματισμός – Επίδειξη Λειτουργιών και Χρήσης
1ον : Τηλεφωνικά Κέντρα, κατόπιν μελέτης του χώρου εγκατάστασης και του εξοπλισμού που θα επιλέξετε.
2ον : Συστήματα Ασφαλείας, κατόπιν μελέτης του χώρου εγκατάστασης και του εξοπλισμού που θα επιλέξετε.
3ον : Δομημένη Καλωδίωση, με χρέωση που θα προκύψει μετά από έλεγχο του χώρου εγκατάστασης.

Για Εκτυπωτικά και Φωτοτυπικά μηχανήματα που έχετε προμηθευτεί από την εταιρία μας, ΔΩΡΕΑΝ, εντός των ορίων Αττικής, σε έτοιμο δίκτυο
Στην περίπτωση που αποφασίσετε τη σύνδεση του μηχανήματος σε δίκτυο, αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Πληροφορικής της εταιρίας σας.